Xây dựng KPIs cho B2B Marketing

KPI cho B2B

Bạn có biết rằng chỉ có 33% các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh B2B (kinh doanh dành cho doanh nghiệp) đạt được mục tiêu của mình trong việc đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị?

Nhất quán truy purs của thúc đẩy doanh số và đạt được sự thành công trong B2B Marketing là việc xác định và đo lường Key Performance Indicators (KPIs) đúng đắn. KPIs cung cấp các chỉ số định lượng cụ thể giúp theo dõi và cải thiện chiến lược tiếp thị. Bằng cách thiết lập và theo dõi KPIs, các doanh nghiệp có thể chứng minh giá trị của ngân sách tiếp thị và biện minh cho động lực của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá các loại KPIs quan trọng trong B2B Marketing, cách xây dựng, phân tích, quản lý và đo lường hiệu quả của chúng. Bạn sẽ tìm hiểu cách áp dụng KPIs cho chiến lược tiếp thị của bạn và tận dụng lợi ích mà chúng mang lại.

Định lượng KPIs trong B2B Marketing

KPI cho B2B

KPIs trong marketing B2B là những chỉ số có thể đo lường, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của chiến dịch tiếp thị. Chúng giúp doanh nghiệp hiểu rõ tiến trình và thành công trong việc đạt được mục tiêu tiếp thị của mình. Các KPIs phát triển sau đó phân loại thành KPI dẫn dắt (leading KPIs) và KPI kết quả (lagging KPIs). KPIs của marketing B2B tập trung vào các độ đo như lưu lượng truy cập website, tỷ lệ chuyển đổi, chất lượng chủ đầu tư, giá trị khách hàng trọn đời và tỷ lệ chuyển đổi.

 • KPI dẫn dắt: Là các chỉ số đo lường các hoạt động có thể tiên đoán kết quả tương lai. Ví dụ, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng từ giai đoạn quan tâm (lead) sang giai đoạn mua hàng (customer) hoặc số lượng khách hàng tiềm năng đã mở email marketing.
 • KPI kết quả: Là các chỉ số đo lường hiệu suất dựa trên quá khứ và theo dõi sự phát triển theo thời gian. Ví dụ, doanh số bán hàng, doanh thu, hoạt động tiếp thị.

Các dạng KPIs trong B2B Marketing

Trong marketing B2B, có nhiều dạng KPIs quan trọng cần đo lường. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Lưu lượng truy cập website: Chỉ số có thể đánh giá hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị online. Bao gồm số lượt truy cập, số lượt truy cập duy nhất, số lượt xem trang, thời gian trung bình mỗi phiên, tỷ lệ thoát và nguồn lưu lượng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn: Đánh giá hiệu suất của các kênh tiếp thị khác nhau. Ví dụ, tỷ lệ chuyển đổi từ các nguồn truy cập khác nhau như email, quảng cáo PPC, tìm kiếm hữu ích, truyền thông xã hội.
 • Chất lượng chủ đầu tư (MQLs): Đo lường số lượng chủ đầu tư tiềm năng mà công ty muốn mua (thông qua việc liên hệ, đăng ký và sẵn sàng trở thành khách hàng).
 • Giá trị khách hàng trọn đời (CLV): Ước tính giá trị mà một khách hàng mang lại trong suốt quãng đời của mình là khách hàng của công ty.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: Đo lường hiệu suất của việc chuyển đổi từ chủ đầu tư tiềm năng sang khách hàng có thực. Ví dụ, tỷ lệ chuyển đổi từ MQLs sang SQLs (sales qualified leads).

Các KPIs trên đây giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất tiếp thị của mình, tìm ra các điểm cần cải thiện và tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị. Việc đo lường KPIs cũng cung cấp thông tin giá trị về hành vi khách hàng, chất lượng chủ đầu tư và hiệu suất chiến dịch. Điều này giúp doanh nghiệp làm việc tốt hơn với các tiêu chí đã đặt ra và cải thiện kết quả tiếp thị.

Các loại KPIs quan trọng trong B2B Marketing

Trong marketing B2B, có nhiều loại KPI quan trọng cần được theo dõi. Những loại này bao gồm các chỉ số về lưu lượng truy cập trang web như số lượt truy cập, lượt truy cập duy nhất, lượt xem trang, thời gian truy cập trung bình, tỷ lệ thoát khỏi trang, và nguồn lưu lượng. Đo lường độ hiệu quả của các kênh tiếp thị khác nhau thông qua nguồn lưu lượng trang web cũng là một KPI quan trọng.

Ngoài ra, còn có những KPI quan trọng khác bao gồm các chỉ số về lượng khách hàng tiềm năng tiếp thị (MQLs), cơ hội bán hàng tiếp thị (SQOs), các trang được xem nhiều nhất bởi khách hàng tiềm năng, chi phí mỗi khách hàng tiềm năng (CPL), chất lượng khách hàng tiềm năng, giá trị khách hàng trong thời gian dài (CLV), tỷ lệ lưu lượng truy cập trang web chuyển thành khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế, và tỷ lệ chuyển đổi biểu mẫu.

 • Lưu lượng truy cập trang web: Số lượt truy cập, lượt truy cập duy nhất, lượt xem trang, thời gian truy cập trung bình, tỷ lệ thoát khỏi trang, và nguồn lưu lượng.
 • Đo lường hiệu quả của các kênh tiếp thị: Người dùng truy cập trang web từng nguồn lưu lượng khác nhau.
 • Khách hàng tiềm năng tiếp thị (MQLs) và cơ hội bán hàng tiếp thị (SQOs): Đo lường số lượng và chất lượng khách hàng tiềm năng đạt được qua hoạt động tiếp thị.
 • Các trang web được xem nhiều nhất bởi khách hàng tiềm năng: Xác định những trang web quan trọng nhất để tiếp thị và tương tác với khách hàng tiềm năng.
 • Chi phí mỗi khách hàng tiềm năng (CPL): Tổng chi phí tiếp thị chia cho số lượng khách hàng tiềm năng.
 • Chất lượng khách hàng tiềm năng: Đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng dựa trên các thông tin demografic, hành vi và tương tác.
 • Giá trị khách hàng trong thời gian dài (CLV): Dự báo giá trị thu nhập tổng cộng từ mỗi khách hàng trong quãng thời gian khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Tỷ lệ lưu lượng truy cập trang web chuyển thành khách hàng tiềm năng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế.
 • Tỷ lệ chuyển đổi biểu mẫu: Tỷ lệ chuyển đổi biểu mẫu tiếp thị (form conversion rate).

Quy trình xây dựng KPIs cho B2B Marketing

KPI cho B2B

Xây dựng KPIs hiệu quả cho B2B Marketing đòi hỏi quy trình có cấu trúc. Nó bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu tiếp thị và phối hợp chúng với mục tiêu kinh doanh tổng thể. Sau đó, cần xác định các KPIs có liên quan và có thể đo lường dựa trên các mục tiêu. Các KPIs này cần cụ thể, đạt được, liên quan và có thời hạn cụ thể (SMART). Việc theo dõi đều đặn các KPIs là điều cần thiết để nhận biết xu hướng, đưa ra quyết định có căn cứ và cải thiện nếu cần. Các KPIs cần được xem xét lưu động và điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh biến đổi.

 • Xác định mục tiêu tiếp thị và phối hợp chúng với mục tiêu kinh doanh tổng thể.
 • Định nghĩa các KPIs cụ thể, đạt được, liên quan và có thời hạn cụ thể (SMART).
 • Theo dõi đều đặn các KPIs để nhận biết xu hướng, đưa ra quyết định có căn cứ và cải thiện nếu cần.
 • Xem xét và điều chỉnh các KPIs theo yêu cầu kinh doanh biến đổi.

Phân tích và đo lường KPIs trong B2B Marketing

KPI cho B2B

Phân tích và đo lường KPIs trong B2B Marketing rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược tiếp thị và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Bằng cách theo dõi thường xuyên các KPI, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất của mình, xác định các khía cạnh cần cải thiện và tối ưu hóa công tác tiếp thị. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu, chẳng hạn như phân đoạn và hình ảnh hóa dữ liệu, có thể cung cấp những thông tin quý giá về hành vi của khách hàng, chất lượng khách hàng tiềm năng và hiệu quả các chiến dịch. Việc thông báo thường xuyên và giao tiếp kết quả KPI là rất quan trọng để thông báo và phối hợp với các bên liên quan.

Đặt mục tiêu cho KPIs trong B2B Marketing

KPI cho B2B

Đặt mục tiêu ý nghĩa và đáng đạt được cho KPIs trong B2B Marketing là rất quan trọng. Mục tiêu cần phù hợp với các mục tiêu kinh doanh chung và cụ thể, có thể đo lường, đạt được, có liên quan và thời gian cụ thể (SMART). Mục tiêu rõ ràng cung cấp hướng đi và giúp đánh giá tiến trình. Khi đặt mục tiêu KPI, việc cân nhắc các chuẩn mực của ngành và dữ liệu lịch sử là quan trọng để thiết lập các mục tiêu thực tế. Xem xét và cập nhật định kỳ mục tiêu giúp đảm bảo tính phù hợp và phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Cải thiện hiệu quả KPIs trong B2B Marketing

Để cải thiện hiệu quả của KPIs trong B2B Marketing, việc theo dõi và tối ưu hóa liên tục là cần thiết. Bằng cách phân tích hiệu suất của các KPI khác nhau, bạn có thể xác định những điểm cần cải thiện và triển khai các chiến lược nhằm tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị của mình. Điều này bao gồm việc tinh chỉnh tiêu chí, điều chỉnh thông điệp và nội dung, tối ưu hóa các kênh tiếp thị và liên tục theo dõi cũng như điều chỉnh các KPI dựa trên hiệu suất. Đánh giá và điều chỉnh định kỳ là yếu tố quan trọng để cải thiện hiệu quả của KPI và thu hút kết quả tiếp thị tốt hơn.

Quản lý hiệu quả KPIs trong B2B Marketing

Quản lý hiệu quả KPIs trong B2B Marketing đòi hỏi việc xây dựng quy trình và hệ thống để theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu suất của những chỉ số này. Việc này có thể bao gồm việc triển khai các công cụ và phần mềm tự động để thu thập và phân tích dữ liệu, thiết lập chu trình báo cáo và xem xét định kỳ, và đảm bảo sự phù hợp giữa các nhóm kinh doanh và kinh doanh.

Quản lý KPIs hiệu quả đòi hỏi sự cộng tác, giao tiếp rõ ràng và cam kết với việc liên tục cải thiện. Việc xem xét và điều chỉnh KPIs định kỳ dựa trên nhu cầu kinh doanh thay đổi là điều quan trọng.

Đo lường hiệu quả KPIs trong B2B Marketing

KPIs trong B2B Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp chúng vào chiến lược tiếp thị tổng thể và điều chỉnh chúng theo mục tiêu kinh doanh. Để áp dụng KPIs hiệu quả, bạn cần đặt mục tiêu cho KPIs, xác định dữ liệu cần thiết để đo lường KPIs, triển khai các công cụ và hệ thống phù hợp để thu thập và phân tích dữ liệu, và thiết lập quy trình báo cáo và đánh giá hiệu suất KPIs.

Việc giao tiếp và chia sẻ kết quả KPIs đều đặn với các bên liên quan là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và sự hợp tác. Bằng cách áp dụng KPIs một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị của mình và đạt được kết quả tốt hơn.

Cách áp dụng KPIs cho B2B Marketing:

 1. Đặt mục tiêu cho KPIs: Xác định mục tiêu cụ thể và đo lường trong B2B Marketing để định hướng và đo lường tiến bộ.
 2. Thu thập dữ liệu: Xác định các chỉ số dữ liệu cần thiết để theo dõi và đo lường KPIs, bao gồm số liệu về doanh số bán hàng, tiếp cận khách hàng, và hiệu suất chiến dịch.
 3. Triển khai công cụ và hệ thống: Sử dụng các công cụ và hệ thống phù hợp để thu thập dữ liệu và phân tích KPIs. Các công cụ và hệ thống này bao gồm CRM, Google Analytics, và các nền tảng mạng xã hội.
 4. Báo cáo và đánh giá: Thiết lập quy trình báo cáo và đánh giá hiệu suất KPIs. Đảm bảo rằng các báo cáo được thực hiện đều đặn và chính xác để cung cấp thông tin quan trọng cho việc đánh giá và cải thiện KPIs.
 5. Giao tiếp và chia sẻ kết quả: Liên tục giao tiếp và chia sẻ kết quả KPIs với các bên liên quan, bao gồm các thành viên trong đội tiếp thị, quản lý cấp cao, và các phòng ban khác. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và khuyến khích sự hợp tác trong tổ chức.

Áp dụng KPIs cho B2B Marketing đòi hỏi tích hợp chúng vào chiến lược tiếp thị tổng thể, xây dựng mục tiêu cụ thể, định hình dữ liệu cần thiết, triển khai công cụ và hệ thống phù hợp, và thiết lập quy trình báo cáo và đánh giá. Bằng cách thực hiện KPIs một cách hiệu quả, bạn có thể tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị của mình và đạt được kết quả tốt hơn trong B2B Marketing.

Lợi ích của KPIs trong B2B Marketing

KPIs mang đến nhiều lợi ích đối với B2B Marketing. Chúng cung cấp những thông tin đo lường được về hiệu suất tiếp thị, giúp theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu, hỗ trợ việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, chứng minh tầm quan trọng của ngân sách tiếp thị, và đồng bộ hóa những nỗ lực tiếp thị với mục tiêu kinh doanh. Bằng cách sử dụng và tối ưu hóa KPIs một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể cải thiện chiến lược tiếp thị, đạt được kết quả tốt hơn, và cuối cùng là đạt được sự phát triển và thành công trong kinh doanh.

Tổng kết

KPI cho B2B

KPIs (Key Performance Indicators) đóng vai trò quan trọng trong tiến trình tiếp thị B2B bằng cách cung cấp các số liệu đo lường có thể giúp theo dõi và cải thiện hiệu suất tiếp thị. Bằng cách đặt và theo dõi các KPIs liên quan, các doanh nghiệp có thể đánh giá tiến trình của mình, xác định các khía cạnh cần cải thiện và tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị. Quá trình xây dựng, phân tích và quản lý KPIs yêu cầu phương pháp dựa trên dữ liệu, việc theo dõi và thích nghi thường xuyên, cùng với sự hợp tác giữa đội tiếp thị và đội bán hàng. Với việc triển khai KPI hiệu quả, các doanh nghiệp có thể đạt được kết quả tốt hơn và đạt được mục tiêu tiếp thị và kinh doanh của mình.

Vai trò của KPIs trong tiến trình tiếp thị B2B

KPIs đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quy trình tiếp thị B2B. Chúng giúp xác định mục tiêu và đối tượng, đo lường thành công của các chiến lược và tactic tiếp thị khác nhau, theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, nhận diện các lĩnh vực cần cải thiện, tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị và đánh giá tác động tổng thể của tiếp thị đối với doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng KPIs một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, phân phối tài nguyên một cách hiệu quả và liên tục cải tiến chiến lược tiếp thị để đạt được kết quả tốt hơn.

Trong quá trình tiếp thị B2B, KPIs chủ yếu xoay quanh việc đo lường các thành tựu quan trọng như tăng trưởng doanh thu, tăng cường chất lượng khách hàng, tăng cường tương tác và chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng. KPIs giúp bạn theo dõi hiệu quả của từng hoạt động tiếp thị và đánh giá tác động của chúng đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Với việc xác định và áp dụng KPIs đúng cách, bạn có thể nắm bắt được những thông tin quan trọng, như số lượt truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, doanh thu từ khách hàng mới và cách chuyển đổi khách hàng từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành. Điều này giúp bạn định hình được chiến lược tiếp thị hiệu quả và điều chỉnh các hoạt động để tối ưu hóa kết quả tiếp thị.

Nguồn: Oracle NetSuite

Tham khảo thêm dịch vụ tại: Jiber