Ma trận BCG là gì? 4 bước ứng dụng và ví dụ về ma trận BCG

Ma trận BCG là gì?
Bạn có biết rằng ma trận BCG, còn được gọi là ma trận Boston hoặc ma trận tỷ trọng tăng trưởng, là một công cụ phân tích chiến lược sử dụng rộng rãi trong kinh doanh?

Ma trận BCG giúp doanh nghiệp xác định cơ hội tăng trưởng mới và định hướng đầu tư cho tương lai. Với ma trận BCG, bạn có thể đánh giá hiệu suất của từng sản phẩm và loại bỏ những sản phẩm không hiệu quả. Tuy nhiên, ma trận BCG cũng có những hạn chế riêng.

Hãy cùng khám phá lợi ích và hạn chế của ma trận BCG và tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng nó trong mô hình kinh doanh của bạn.

Lợi ích của Ma trận BCG

Ma trận BCG mang lại một số lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp của bạn. Đầu tiên, nó giúp bạn hiểu rõ về hiệu suất của từng sản phẩm trong danh mục của mình. Bằng cách phân loại các sản phẩm thành các phần tử trong ma trận BCG, bạn có thể xác định những yếu tố làm nên thành công hay thất bại cho từng sản phẩm.

Một trong những lợi ích quan trọng khác của ma trận BCG là khả năng phát hiện cơ hội mới trên thị trường. Bằng cách xem xét các sản phẩm trong ma trận, bạn có thể nhìn thấy những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao và đánh giá khả năng đầu tư vào chúng.

Ma trận BCG cũng giúp bạn loại bỏ các sản phẩm không hiệu quả, giúp cắt giảm chi phí và tập trung nguồn lực vào những sản phẩm có tiềm năng sinh lợi cao hơn. Việc đưa ra các quyết định dựa trên ma trận BCG không chỉ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà còn giúp định hình và thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ma trận BCG chỉ dựa trên thị phần và tăng trưởng, không cung cấp đủ thông tin cho các vấn đề kinh doanh phức tạp. Do đó, nó không thể thay thế hoàn toàn cho quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh toàn diện.

Cách tạo ma trận BCG

Để tạo ma trận BCG cho doanh nghiệp của bạn, bạn cần có dữ liệu về tỷ trọng thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Sau đó, bạn có thể áp dụng cách sau để tạo ma trận BCG:

 1. Thu thập dữ liệu: Tiếp cận và thu thập dữ liệu chi tiết về thị phần và tốc độ tăng trưởng của từng sản phẩm hoặc dịch vụ trong doanh nghiệp của bạn.
 2. Xác định các phần tử: Dựa trên các dữ liệu thu thập được, phân loại và xác định các sản phẩm vào thị trường và tăng trưởng thích hợp. Kết quả này sẽ giúp bạn xác định vị trí của từng sản phẩm trong ma trận BCG.
 3. Vẽ ma trận BCG: Sau khi xác định các phần tử, bạn có thể vẽ ma trận BCG hoặc sử dụng các công cụ tạo biểu đồ trực tuyến để trực quan hóa ma trận BCG của mình. Với các công cụ này, bạn có thể đặt từng sản phẩm vào các phần tử tương ứng trên biểu đồ.
 4. Đánh giá kết quả: Xem xét và đánh giá kết quả từ ma trận BCG. Dựa trên những phân loại và xếp hạng của các sản phẩm, bạn có thể đưa ra quyết định về việc đầu tư, phát triển hoặc loại bỏ các sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn.

Qua việc tạo ma trận BCG, bạn có thể định hình chiến lược cho doanh nghiệp và phát triển từng sản phẩm một cách hiệu quả, dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể về thị trường và tăng trưởng.

Các phần tử của ma trận BCG

Ma trận BCG là một công cụ phân tích chiến lược giúp đánh giá hiệu suất và định vị các sản phẩm trong một doanh nghiệp dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối.

Có tổng cộng bốn phần tử trong ma trận BCG:

 1. Stars (Sao): Là những sản phẩm có thị phần cao và tốc độ tăng trưởng nhanh. Dù đòi hỏi đầu tư lớn để duy trì sự thành công, nhưng những sản phẩm này có tiềm năng trở thành Cash Cows trong tương lai.
 2. Cash Cows (Bò tiền): Là những sản phẩm có thị phần lớn nhưng tốc độ tăng trưởng thấp. Những sản phẩm này tạo ra lợi nhuận cao và cung cấp nguồn tiền cho các sản phẩm khác.
 3. Dogs (Chó): Là những sản phẩm có thị phần thấp và tốc độ tăng trưởng thấp. Chúng không mang lại nhiều lợi nhuận và đôi khi là gánh nặng cho doanh nghiệp.
 4. Question Marks (Dấu hỏi): Là những sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng thị phần thấp. Mặc dù tiêu tốn nhiều nguồn lực, nhưng chưa đạt được lợi nhuận đáng kể. Những sản phẩm này có thể phát triển thành Stars nếu thị trường phát triển trong tương lai.

Một ma trận BCG đúng cách giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư, phát triển chiến lược và tối ưu hóa hiệu suất các sản phẩm trong tương lai.

Sử dụng ma trận BCG để lập chiến lược kinh doanh

Để tận dụng ma trận BCG trong việc lập chiến lược kinh doanh, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

 1. Tập trung vào sản phẩm Stars và Question Marks: Hãy đầu tư vào các sản phẩm có tiềm năng trở thành Cash Cows trong tương lai như Stars và Question Marks. Đây là các sản phẩm có thị phần cao hoặc tiềm năng phát triển lớn, và đầu tư vào chúng có thể đem lại lợi nhuận cao.
 2. Giữ các sản phẩm Cash Cows: Không cần đầu tư quá nhiều vào các sản phẩm Cash Cows, nhưng hãy tận dụng lợi nhuận mà chúng tạo ra. Điều này giúp duy trì dòng tiền ổn định và tiết kiệm chi phí cho các sản phẩm khác.
 3. Tăng lợi nhuận của sản phẩm Cash Cows: Để tăng lợi nhuận tổng thể, bạn có thể giảm đầu tư vào các sản phẩm Cash Cows và tăng lưu lượng tiền mặt thu được. Điều này giúp tận dụng tối đa hiệu suất của các sản phẩm đã thành công.
 4. Loại bỏ hoặc giảm đầu tư các sản phẩm Dogs: Các sản phẩm Dogs không mang lại nhiều lợi nhuận và thường là gánh nặng cho doanh nghiệp. Hãy loại bỏ hoặc giảm đầu tư vào các sản phẩm này để tiết kiệm chi phí và tập trung vào những sản phẩm có tiềm năng lớn hơn.

Sử dụng ma trận BCG để lập chiến lược kinh doanh giúp bạn xác định các sản phẩm ưu tiên đầu tư, tối ưu hóa dòng tiền và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Tầm quan trọng của dòng tiền trong ma trận BCG

Dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong ma trận BCG. Dòng tiền là lượng tiền mà một sản phẩm hoặc dịch vụ tạo ra hoặc tiêu tốn. Trong ma trận BCG, các sản phẩm có thể được phân vào các phần tử khác nhau, bao gồm Cash Cows, Stars, Question Marks và Dogs.

Các sản phẩm Cash Cows, có thị phần lớn nhưng tốc độ tăng trưởng thấp, tạo ra dòng tiền dồi dào và cung cấp nguồn tài trợ cho các sản phẩm khác trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, sản phẩm Stars và Question Marks tiêu tốn nhiều tiền nhưng có tiềm năng tạo ra dòng tiền trong tương lai nếu được đầu tư đúng cách. Một phần tử khác, sản phẩm Dogs, không tạo ra nhiều dòng tiền và thường là một gánh nặng cho doanh nghiệp.

Quan trọng của dòng tiền là đảm bảo sự bền vững của hoạt động kinh doanh và sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng hoặc duy trì hoạt động của các sản phẩm Cash Cows hiện tại.

Với ma trận BCG, bạn có thể đánh giá và quản lý dòng tiền của từng sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả, từ đó định hình chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Giới hạn của ma trận BCG

Một giới hạn của ma trận BCG là nó chỉ dựa trên thị phần và tốc độ tăng trưởng, không cung cấp đủ thông tin cho các vấn đề kinh doanh phức tạp. Nó không tính đến các yếu tố khác ngoài thị phần và tăng trưởng như chiến lược tiếp thị, đối tác, công nghệ, hoặc xu hướng thị trường. Do đó, ma trận BCG không đủ để chỉ đạo tương lai của một doanh nghiệp trong các tình huống phức tạp.

Cập nhật ma trận BCG

Vì sở thích của người tiêu dùng thường thay đổi, bạn nên thường xuyên cập nhật ma trận BCG theo điều kiện thị trường mới. Sản phẩm từng là một Question Mark có thể nhanh chóng chuyển thành Dog, do đó bạn cần sẵn sàng loại bỏ nếu rủi ro trở nên quá cao. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ thành công trong một lĩnh vực duy nhất – mà là tạo ra một nguồn lợi nhuận đa dạng. Doanh nghiệp cần có sản phẩm trong mỗi phần tử của ma trận BCG để duy trì dòng tiền khỏe mạnh và đảm bảo tương lai của công ty.

Ví dụ thực tế về ma trận BCG

Một ví dụ nổi tiếng về ma trận BCG là của công ty Coca-Cola. Trong ví dụ này, Diet Coke và Minute Maid là những sản phẩm Question Marks, có khái niệm vài người tiêu dùng nhưng còn tiềm năng phát triển. Các thương hiệu nước đóng chai Kinley và Dasani là các sản phẩm Stars vì chúng chiếm ưu thế trên thị trường và không có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Coca-Cola là một sản phẩm Cash Cow vì nó có thị phần cao và tốc độ tăng trưởng thấp. Tuy nhiên, do chiến lược chống lại đồ uống có ga ngày càng phổ biến, Coca-Cola cũng được xem là một Dog.

Quan trọng của dòng tiền trong ma trận BCG

Ma trận BCG là công cụ rất hữu ích để đánh giá hiệu suất các sản phẩm và lập kế hoạch chiến lược kinh doanh. Trong ma trận BCG, dòng tiền đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với các sản phẩm Cash Cows.

Sản phẩm Cash Cows tạo ra dòng tiền ổn định và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Dòng tiền này có thể được sử dụng để đầu tư vào các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại.

Việc quản lý dòng tiền từ các sản phẩm Cash Cows giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định và tăng trưởng bền vững. Bằng cách sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm mới và đầu tư vào nâng cao hiệu suất các sản phẩm hiện có.

Qua đó, dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự cân bằng giữa các sản phẩm trong ma trận BCG và định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Bốn cách sử dụng ma trận BCG trong chiến lược kinh doanh

Ma trận BCG là một công cụ mạnh mẽ để phân loại và đánh giá hiệu suất của các sản phẩm trong chiến lược kinh doanh của bạn. Dưới đây là bốn cách bạn có thể sử dụng ma trận BCG để định hình chiến lược:

 1. Tăng cường đầu tư vào các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng: Những sản phẩm được đặt trong phần tử “Stars” của ma trận BCG có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Bằng cách tăng cường đầu tư vào các sản phẩm này, bạn có thể chuyển chúng thành “Cash Cows” – những sản phẩm mang lại lợi nhuận ổn định và chiếm ưu thế trên thị trường.
 2. Giữ các sản phẩm Cash Cows ở trạng thái hiện tại: Các sản phẩm Cash Cows thường có thị phần lớn và tốc độ tăng trưởng chậm. Bạn có thể tận dụng lợi nhuận từ những sản phẩm này mà không cần đầu tư thêm nhiều. Điều này giúp duy trì sự ổn định và tiết kiệm chi phí.
 3. Giảm đầu tư vào các sản phẩm Cash Cows: Đối với những sản phẩm Cash Cows đã đạt đến giai đoạn trưởng thành và không còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, bạn có thể giảm đầu tư để tăng lợi nhuận tổng thể. Bằng cách cắt giảm chi phí cho những sản phẩm này, bạn có thể tăng cường hiệu quả vốn đầu tư.
 4. Loại bỏ hoặc giảm đầu tư vào các sản phẩm Dogs: Những sản phẩm Dogs có thị phần và tốc độ tăng trưởng thấp, gây thua lỗ hoặc không đáng đầu tư. Bạn có thể loại bỏ hoặc giảm đầu tư cho những sản phẩm này để tập trung vào những sản phẩm mang lại hiệu suất tốt hơn.

Bằng cách sử dụng ma trận BCG và áp dụng các cách sử dụng trên, bạn có thể xác định chiến lược kinh doanh hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm trong doanh nghiệp của mình.

Ma trận BCG không phải là công cụ tiên đoán

Ma trận BCG không phải là một công cụ tiên đoán và không giúp dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Thay vào đó, nó giúp bạn hiểu rõ về hiệu suất các sản phẩm của bạn và xác định những sản phẩm cần đầu tư và loại bỏ. Việc đưa ra quyết định dựa trên ma trận BCG cần cân nhắc thêm các yếu tố khác như xu hướng thị trường và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp.

Các bước để tạo ma trận BCG

Để tạo ma trận BCG, bạn cần thu thập dữ liệu về thị phần và tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm của mình. Sau đó, vẽ ma trận BCG hoặc sử dụng mẫu ma trận BCG trực tuyến để đặt các sản phẩm vào từng phần tử. Điều này giúp bạn đánh giá và lập kế hoạch cho các sản phẩm một cách khách quan.

Khái niệm ma trận BCG

Ma trận BCG (Boston Consulting Group), hay còn được gọi là ma trận tỷ trọng tăng trưởng, là một công cụ quản lý phân tích và đánh giá hiệu suất của các sản phẩm trong doanh nghiệp. Ma trận BCG giúp bạn hiểu rõ vị thế của từng sản phẩm trên thị trường và xác định chiến lược phù hợp cho từng sản phẩm. Với ma trận BCG, bạn có thể phân loại các sản phẩm thành bốn phần tử khác nhau dựa trên thị phần và tốc độ tăng trưởng.

Các phần tử của ma trận BCG

Ma trận BCG chia các sản phẩm thành bốn phần tử chính:

 1. Stars (Sao): Đây là những sản phẩm có thị phần cao và tốc độ tăng trưởng nhanh. Chúng có tiềm năng trở thành nguồn lợi nhuận trong tương lai.
 2. Cash Cows (Bò tiền): Là những sản phẩm có thị phần lớn và tốc độ tăng trưởng chậm. Chúng tạo ra lợi nhuận ổn định và đóng vai trò là nguồn tài trợ cho các sản phẩm khác.
 3. Dogs (Chó): Đây là những sản phẩm có thị phần thấp và tốc độ tăng trưởng chậm. Chúng không mang lại nhiều lợi nhuận và có thể là một gánh nặng cho doanh nghiệp.
 4. Question Marks (Dấu hỏi): Là những sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng thị phần thấp. Chúng tiêu tốn nhiều tiền và cần sự đầu tư mạnh mẽ để phát triển.

Ma trận BCG giúp bạn đánh giá và quản lý các sản phẩm trong doanh nghiệp một cách hiệu quả, từ đó tìm ra cách đầu tư và phát triển thích hợp cho từng sản phẩm.

Lợi ích và giới hạn của ma trận BCG

Ma trận BCG mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đầu tiên, nó giúp đánh giá hiệu suất của các sản phẩm, giúp bạn hiểu rõ về vị trí và tình hình của từng sản phẩm trên thị trường. Bằng cách phân loại sản phẩm vào các phần tử của ma trận BCG, bạn có thể xác định cách đầu tư và phát triển cho từng sản phẩm một cách hiệu quả.

Một lợi ích khác của ma trận BCG là nó giúp tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới. Bằng cách phân loại sản phẩm thành các phần tử như Stars và Question Marks, bạn có thể nhìn thấy những sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng và quyết định đầu tư vào chúng để phát triển thị phần và lợi nhuận.

Ma trận BCG cũng giúp doanh nghiệp loại bỏ các sản phẩm không hiệu quả. Nhờ việc phân loại các sản phẩm thành các phần tử như Dogs, bạn có thể nhận biết những sản phẩm không mang lại lợi nhuận và loại bỏ chúng để tập trung vào các sản phẩm có tiềm năng cao hơn.

Tuy nhiên, ma trận BCG cũng có một số giới hạn. Ma trận BCG chỉ dựa trên thông tin về thị phần và tốc độ tăng trưởng, không cung cấp đủ thông tin cho các vấn đề kinh doanh phức tạp như xu hướng thị trường, chiến lược tiếp thị, công nghệ và đối tác. Do đó, để đưa ra quyết định chiến lược chính xác, cần kết hợp ma trận BCG với các công cụ và phân tích khác.

Cách sử dụng ma trận BCG trong mô hình kinh doanh của bạn

Để sử dụng ma trận BCG trong mô hình kinh doanh của bạn, trước tiên bạn cần thu thập dữ liệu về thị phần và tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng hoặc sử dụng dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp.

Sau khi thu thập đủ dữ liệu, bạn có thể đặt từng sản phẩm vào phần tử phù hợp trong ma trận BCG, bao gồm Stars, Cash Cows, Dogs và Question Marks. Đánh giá vị thế hiện tại của mỗi sản phẩm dựa trên thị phần và tốc độ tăng trưởng của nó.

Từ thông tin này, bạn có thể lập kế hoạch chiến lược cho từng sản phẩm. Đối với các sản phẩm Stars, có thể xem xét đầu tư để duy trì và phát triển thị phần. Đối với sản phẩm Cash Cows, hãy tận dụng lợi nhuận từ chúng và giữ nguyên trạng. Đối với sản phẩm Dogs, hãy xem xét loại bỏ hoặc giảm đầu tư để tránh lãng phí tài nguyên. Đối với sản phẩm Question Marks, hãy xem xét đầu tư để phát triển và biến chúng thành Stars trong tương lai.

Một điểm quan trọng khi sử dụng ma trận BCG là cập nhật thường xuyên để phù hợp với biến đổi của thị trường và doanh nghiệp. Điều này có thể đảm bảo rằng các quyết định chiến lược được dựa trên thông tin mới nhất và tương thích với môi trường kinh doanh.

Liên kết nguồn: https://www.businessnewsdaily.com/5693-bcg-matrix.html

Tham khảo thêm các dịch vụ tại đây: https://jiker.agency/