Gợi ý Cách xác định mục tiêu marketing SMART cho doanh nghiệp

Tóm tắt nội dung

Gợi ý Cách xác định mục tiêu marketing SMART cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bạn muốn xác định mục tiêu marketing SMART cho doanh nghiệp của mình?

Bạn không phải là người duy nhất!

Dựa trên một khảo sát mới đây, có 94% doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết cách xác định mục tiêu marketing SMART một cách hiệu quả để đạt được thành tựu kinh doanh.

Điều này cho thấy việc biết cách xây dựng các mục tiêu marketing SMART là quan trọng đối với sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp.

Tiếp thị thông minh hơn là gì?

Trong ngành kinh doanh và marketing, từ khoá SMART định nghĩa một cách tiếp cận thông minh để mang lại kết quả tốt hơn. Được xây dựng dựa trên việc sử dụng data-driven marketing, SMART objectives cần được áp dụng tại mọi giai đoạn trong quy trình tiếp thị để thúc đẩy cải tiến.

Hướng tiếp cận Smarter Marketing tập trung vào việc sử dụng dữ liệu để xây dựng chiến lược và cải thiện kết quả.

Smarter Marketing

Xác định mục tiêu marketing của bạn

Khi xác định mục tiêu marketing, việc biến chúng trở thành SMART là rất quan trọng. Điều này có nghĩa là mục tiêu nên cụ thể, có thể đo lường, thực hiện được, có liên quan và có thời hạn.

Mỗi mục tiêu nên được xem xét dựa trên năm yếu tố này để đảm bảo vượt qua các vấn đề, có thể theo dõi, tạo ra thay đổi tích cực, phù hợp với chiến lược tổng thể và có thời gian. Các mục tiêu chiến lược nên đáp ứng được các yếu tố SMART và liên kết với các chiến lược và KPI.

Ví dụ về mục tiêu marketing SMART

Ở đây là một số ví dụ về mục tiêu marketing SMART trong các giai đoạn khác nhau của Hệ thống Tăng trưởng RACE:

 1. Mục tiêu kiểm tra: Xem xét các báo cáo trắng liên quan đến biến đổi kỹ thuật số và xác định các ưu tiên hàng đầu.
 2. Mục tiêu lưu lượng kỹ thuật số: Đạt được tăng 10% lưu lượng từ kênh hoặc quốc gia chính trong vòng hai năm.
 3. Mục tiêu MQL: Tăng số lượng đặt hẹn trình diễn từ kênh email.
 4. Mục tiêu thu hút khách hàng: Đạt được 50,000 khách hàng mới trực tuyến trong năm tài chính này với trung bình mức chi hết cho mỗi khách hàng mới được bằng £30.
 5. Mục tiêu chuyển đổi: Tăng giá trị đơn hàng trung bình của doanh số bán hàng trực tuyến lên £42 mỗi khách hàng.
 6. Mục tiêu tương tác: Tăng số lượng khách hàng hoạt động thực hiện giao dịch ít nhất một lần mỗi quý lên 300,000.

Bằng việc đặt các mục tiêu marketing SMART như trên, bạn có thể tăng cường hiệu quả của chiến dịch marketing và đạt được kết quả tốt hơn.

Áp dụng Khung RACE để tập trung vào các mục tiêu marketing của bạn

Khung RACE giúp cân đối mục tiêu marketing với hành trình khách hàng. Các mục tiêu khác nhau sẽ được đặt tùy thuộc vào giai đoạn khách hàng đang ở.

Ví dụ, mục tiêu nhận thức có thể tập trung vào vị trí thương hiệu, trong khi mục tiêu chuyển đổi có thể bao gồm tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi, xây dựng quan hệ khách hàng giá trị (VQVC) hoặc chăm sóc qua email.

Khung RACE cung cấp một phương pháp toàn diện để lập kế hoạch cho một hành trình khách hàng mượt mà.

Mục tiêu SMART có thể giúp đặt ra các mục tiêu thực tế như thế nào?

Mục tiêu SMART là một công cụ mạnh mẽ có thể hỗ trợ bạn đặt ra các mục tiêu thực tế. Mỗi mục tiêu hoặc biện pháp phải vượt qua bài kiểm tra SMART, viết tắt của Cụ thể, Có thể đo lường được, Có thể hành động, Có liên quan và Có giới hạn thời gian.

Hãy cùng khám phá cách mục tiêu SMART có thể giúp bạn đặt ra các mục tiêu thực tế:

 1. Cụ thể: Với mục tiêu SMART, bạn xác định mục tiêu rõ ràng và chính xác. Bằng cách xác định rõ những gì bạn muốn đạt được, bạn sẽ loại bỏ được sự mơ hồ và đảm bảo rằng mọi người tham gia đều hiểu được mục tiêu.
 2. Có thể đo lường được: Mục tiêu SMART bao gồm các mục tiêu có thể đo lường được. Bằng cách định lượng mục tiêu của mình, bạn có thể theo dõi tiến độ, giám sát hiệu suất và xác định xem bạn có đang đi đúng hướng để đạt được kết quả mong muốn hay không.
 3. Có thể hành động: Mục tiêu SMART tập trung vào các bước có thể hành động. Chúng phác thảo những hành động cụ thể mà bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình, giúp việc phát triển một kế hoạch hiệu quả và phân bổ nguồn lực phù hợp trở nên dễ dàng hơn.
 4. Có liên quan: Mục tiêu SMART có liên quan đến nhu cầu và thách thức kinh doanh cụ thể của bạn. Bằng cách điều chỉnh các mục tiêu của bạn với chiến lược tiếp thị tổng thể, bạn đảm bảo rằng mọi mục tiêu đều góp phần vào các mục tiêu chiến lược lớn hơn của bạn.
 5. Có giới hạn thời gian: Mục tiêu SMART có khung thời gian cụ thể để hoàn thành. Bằng cách đặt ra thời hạn, bạn tạo ra cảm giác cấp bách và trách nhiệm, nâng cao khả năng đi đúng hướng và đạt được mục tiêu của mình.

Mục tiêu SMART cung cấp một khuôn khổ toàn diện để đảm bảo mục tiêu của bạn là thực tế và có thể đạt được. Bằng cách áp dụng tiêu chí SMART, bạn có thể đánh giá chất lượng của các biện pháp của mình, xác định các cơ hội và thách thức tiềm ẩn, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện hiệu suất.

Hãy nhớ rằng, các mục tiêu SMART có thể được đặt cho các khung thời gian khác nhau và được thiết kế để có thể thực hiện được, cho phép bạn tập trung và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.

Thiết kế mười biện pháp cho các bài kiểm tra

Kế tiếp sau phương pháp SMART, giúp bạn lựa chọn các mục tiêu marketing tốt nhất là “Ten Measures Design Tests” được phát triển bởi Giáo sư Andy Neely.

Những bài kiểm tra này bao gồm bài kiểm tra đúng/sai, bài kiểm tra tập trung, bài kiểm tra liên quan, bài kiểm tra nhất quán, bài kiểm tra truy cập, bài kiểm tra rõ ràng, bài kiểm tra ý nghĩa “vì sao”, bài kiểm tra thời gian, bài kiểm tra chi phí và bài kiểm tra game.

Những bài kiểm tra này cung cấp các bộ lọc bổ sung để đảm bảo các mục tiêu được lựa chọn là chính xác, liên quan, thực hiện được và không có những hành vi không mong muốn.

Định nghĩa mục tiêu SMART thay thế

Điểm mấu chốt khi xác định mục tiêu marketing SMART là sử dụng những từ viết tắt viết hoa: SMARTER.

Định nghĩa này bao gồm những biến thể của các thành phần SMART, như:

 • Significant (Quan trọng),
 • Stretching (Không gian),
 • Simple (Đơn giản),
 • Sustainable (Bền vững),
 • Motivational (Truyền cảm hứng),
 • Manageable (Dễ quản lý),
 • Meaningful (Ý nghĩa),
 • Appropriate (Phù hợp),
 • Achievable (Đạt được)
 • Agreed (Đồng ý),
 • Assignable (Có thể giao),
 • Actionable (Có thể thực hiện),
 • Adjustable (Có thể điều chỉnh),
 • Ambitious (Đầy tham vọng),
 • Results-Based (Dựa trên kết quả),
 • Results-Oriented (Hướng tới kết quả),
 • Resourced (Cung cấp tài nguyên),
 • Realistic (Thực tế),
 • Reasonable (Hợp lý),
 • Timed (Có thời hạn),
 • Time-Framed (Có khung thời gian),
 • Time-Specific (Cụ thể về thời gian),
 • Timetabled (Đặt lịch),
 • Time-limited (Giới hạn thời gian),
 • Trackable (Có thể theo dõi),
 • Tangible (Có thể cảm nhận được),
 • Evaluate (Đánh giá),
 • Engaging (Hấp dẫn),
 • Evidenced (Có bằng chứng),
 • Reevaluate (Đánh giá lại),
 • Reviewed (Được xem lại),
 • Rewarded (Được thưởng),
 • Revisit (Điều chỉnh),
 • Recordable (Có thể ghi lại),
 • Rewarding (Đáng đạt được),
 • Reaching (Đạt được).

Các định nghĩa thay thế này mang lại một góc nhìn rộng hơn về việc xác định mục tiêu marketing.

Đặt và đạt được mục tiêu SMART cho doanh nghiệp của bạn

Để xác định và đạt được mục tiêu kinh doanh SMART, việc sử dụng các công cụ và mẫu marketing strategy là rất quan trọng. Các công cụ này có thể giúp xác định mục tiêu, điều chỉnh và cải thiện hoạt động marketing, và quản lý nhóm công việc.

Sử dụng RACE Framework cũng có thể hướng dẫn quá trình thiết lập mục tiêu trong các giai đoạn vòng đời khách hàng. Bằng việc định hướng mục tiêu theo hành trình khách hàng, doanh nghiệp có thể đo lường các chỉ số chi tiết và dữ liệu gắn kết với khách hàng để điều chỉnh mục tiêu và theo dõi.

Sử dụng công cụ và mẫu marketing strategy

 • Điều chỉnh mục tiêu và cải thiện hoạt động marketing
 • Quản lý nhóm công việc

Áp dụng RACE Framework

 • Xác định mục tiêu trong các giai đoạn vòng đời khách hàng
 • Đo lường các chỉ số chi tiết và dữ liệu gắn kết với khách hàng
 • Điều chỉnh mục tiêu và theo dõi kết quả

Với việc sử dụng các công cụ và mẫu marketing strategy, cùng với việc áp dụng RACE Framework, doanh nghiệp có thể xác định và đạt được mục tiêu kinh doanh SMART thông qua việc định rõ mục tiêu, cải thiện hoạt động marketing, và tập trung vào hành trình khách hàng.

Điều này giúp doanh nghiệp đo lường các chỉ số chi tiết và dữ liệu gắn kết với khách hàng để xác định mục tiêu và theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu.

Tạo kế hoạch 90 ngày của bạn với Hệ thống tăng trưởng RACE

Để tạo ra và triển khai kế hoạch tiếp thị 90 ngày, hệ thống RACE Growth cung cấp một phương án ba bước bao gồm Cơ hội, Chiến lược, và Hành động.

Hệ thống này giúp các doanh nghiệp nhanh chóng cải thiện kết quả tiếp thị bằng cách xác định mục tiêu theo các giai đoạn trong vòng đời của khách hàng. Bằng cách tuân thủ khuôn khổ RACE, các doanh nghiệp có thể xác định cơ hội mới, đặt mục tiêu, tối ưu hóa chiến lược và thực hiện các hành động để đạt được mục tiêu của họ.

Dưới đây là các bước chi tiết để tạo kế hoạch tiếp thị 90 ngày với RACE Growth System:

 1. Bước 1: Cơ hội (Opportunity):
  • Đánh giá tình hình hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm môi trường thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
  • Phân tích dữ liệu và nhận định các cơ hội tiếp thị tiềm năng.
 2. Bước 2: Chiến lược (Strategy):
  • Đặt mục tiêu SMART cho từng giai đoạn trong vòng đời của khách hàng.
  • Đề xuất các chiến lược tiếp thị sẽ đạt được mục tiêu này.
  • Phân bổ nguồn lực và quyết định các hoạt động tiếp thị cụ thể.
 3. Bước 3: Hành động (Action):
  • Triển khai các hoạt động tiếp thị dựa trên chiến lược đã lập kế hoạch.
  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị.
  • Điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản hồi và dữ liệu thực tế.

Bằng cách sử dụng RACE Framework, bạn có thể xác định cơ hội, thiết lập mục tiêu, tối ưu hóa chiến lược và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu của bạn trong vòng 90 ngày.

Hệ thống RACE Growth giúp bạn tập trung vào các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của khách hàng và cải thiện hiệu suất tiếp thị của bạn để đạt được kết quả tốt hơn.

Cách sử dụng mục tiêu SMART trong kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số

Sử dụng mục tiêu SMART trong kế hoạch marketing kỹ thuật số rất hữu ích để đảm bảo từng biện pháp đều khả thi và góp phần vào mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp.

Bài kiểm tra SMART giúp đánh giá chất lượng của mục tiêu và đảm bảo rằng chúng là cụ thể, có thể đo lường được, có thể thực hiện được, liên quan, và có thời hạn rõ ràng. Bằng việc áp dụng mục tiêu SMART vào kế hoạch marketing kỹ thuật số, doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu suất, cải thiện kết quả và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mục tiêu SMART trong kế hoạch marketing kỹ thuật số:

 1. Cụ thể (Specific): Đặt mục tiêu cụ thể và chi tiết để có thể dễ dàng định rõ và theo dõi tiến trình.
 2. Có thể đo lường được (Measurable): Đưa ra các tiêu chí cụ thể để đo lường tiến bộ và đạt được mục tiêu.
 3. Có thể thực hiện được (Actionable): Đảm bảo rằng mục tiêu có thể thực hiện được với tài nguyên và khả năng hiện có.
 4. Liên quan (Relevant): Đảm bảo rằng mục tiêu có liên quan và đóng góp vào mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp.
 5. Có thời hạn rõ ràng (Time-bound): Đặt thời hạn cụ thể để tạo động lực và đảm bảo tiến độ chính xác.

Bằng cách áp dụng mục tiêu SMART vào kế hoạch marketing kỹ thuật số, doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu suất, cải thiện kết quả và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Ngoài ra, việc sử dụng mục tiêu SMART trong kế hoạch marketing kỹ thuật số còn giúp tạo ra sự tập trung, hiệu quả và dễ theo dõi.

Lời khuyên để thiết lập mục tiêu hiệu quả với mục tiêu SMART

Để đặt mục tiêu hiệu quả với định hướng mục tiêu thông minh (SMART), hãy cân nhắc những gợi ý sau:

 1. Đảm bảo rằng mục tiêu được phù hợp với chiến lược marketing tổng thể.
 2. Liên kết toàn bộ đội ngũ trong quá trình thiết lập mục tiêu.
 3. Chia nhỏ các mục tiêu dài hạn thành các bước nhỏ hành động cụ thể.
 4. Xem xét và cập nhật định hướng mục tiêu thường xuyên dựa trên dữ liệu hiệu suất.
 5. Truyền đạt mục tiêu một cách rõ ràng cho toàn bộ thành viên trong đội ngũ.

Bằng cách tuân thủ những gợi ý này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quá trình đặt mục tiêu và nâng cao hiệu quả.

Những cạm bẫy thường gặp cần tránh khi đặt mục tiêu tiếp thị SMART

Khi đặt mục tiêu tiếp thị SMART, điều quan trọng là phải nhận thức được những cạm bẫy phổ biến có thể cản trở thành công của bạn. Bằng cách tránh những sai lầm này, bạn có thể đảm bảo rằng mục tiêu của mình có ý nghĩa và hiệu quả.

Tránh đặt mục tiêu quá mơ hồ hoặc quá rộng

Một sai lầm phổ biến là đặt mục tiêu thiếu tính cụ thể. Điều quan trọng là xác định rõ ràng những gì bạn muốn đạt được và cung cấp chi tiết cụ thể. Ví dụ: thay vì đặt mục tiêu chung chung như “tăng doanh số bán hàng”, hãy chỉ định số lượng mục tiêu hoặc tỷ lệ phần trăm bạn muốn đạt được.

Bỏ qua việc chỉ định số liệu cụ thể để đo lường

Để theo dõi tiến trình của bạn một cách hiệu quả, điều cần thiết là chỉ định số liệu cụ thể cho từng mục tiêu. Các số liệu này phải có thể đo lường được và định lượng được. Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng lưu lượng truy cập trang web, hãy chỉ định số lượng khách truy cập mục tiêu hàng tháng hoặc mức tăng phần trăm mong muốn.

Đặt mục tiêu không thực tế hoặc không thể đạt được

Mặc dù việc đặt ra các mục tiêu đầy thách thức là điều quan trọng nhưng hãy lưu ý đến việc đặt ra các mục tiêu không thực tế hoặc không thể đạt được trong phạm vi nguồn lực và khung thời gian sẵn có của bạn. Việc đặt ra những mục tiêu không thực tế có thể khiến nhóm của bạn mất động lực và dẫn đến thất vọng.

Không thống nhất mục tiêu với chiến lược tiếp thị tổng thể

Đảm bảo rằng các mục tiêu marketing SMART phù hợp với chiến lược tiếp thị tổng thể của bạn. Mục tiêu của bạn sẽ góp phần vào các mục tiêu và sáng kiến ​​lớn hơn trong kế hoạch tiếp thị của bạn. Sự liên kết giữa mục tiêu và chiến lược là rất quan trọng cho hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của bạn.

Không truyền đạt rõ ràng mục tiêu cho nhóm

Giao tiếp rõ ràng là chìa khóa để thực hiện thành công các mục tiêu tiếp thị SMART. Đảm bảo truyền đạt mục tiêu của bạn cho nhóm một cách rõ ràng và đảm bảo rằng mọi người hiểu vai trò và trách nhiệm của họ trong việc đạt được các mục tiêu này.

Bằng cách tránh những cạm bẫy phổ biến này, bạn có thể đặt các mục tiêu tiếp thị SMART tập trung, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có giới hạn thời gian, dẫn đến kết quả thành công hơn cho doanh nghiệp của bạn.

Phần kết luận

Thông qua kỹ thuật SMART, doanh nghiệp có khả năng xác định mục tiêu marketing SMART để tạo ra sự tương đồng giữa kế hoạch tiếp thị và chiến lược marketing.

Việc xác định mục tiêu SMART theo chu kỳ và theo dõi hiệu quả của chúng thông qua dữ liệu hoạt động giúp doanh nghiệp cải thiện kế hoạch và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, việc sử dụng chỉ số SMARTER, kết hợp với SMART, cho phép doanh nghiệp có cái nhìn rộng hơn về việc định rõ mục tiêu marketing. Thông qua việc sử dụng các chỉ số này, doanh nghiệp có thể lựa chọn được những mục tiêu marketing nhanh chóng, khả thi và có khả năng tạo nên những thành quả đáng kể.

Tổng hợp lại, việc xác định mục tiêu marketing SMART là cần thiết để doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình. Thông qua áp dụng kỹ thuật SMART và xem xét các biến thể và khía cạnh, doanh nghiệp có thể định rõ những mục tiêu cụ thể, có khả năng đo lường, thực hiện được, liên quan đến chiến lược tổng thể và có thời hạn rõ ràng.

Những mục tiêu này nên được điều chỉnh liên tục dựa trên dữ liệu hoạt động. Thông qua sử dụng các mục tiêu SMART này, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu quả tiếp thị của mình và tạo ra kết quả tốt hơn trong hoạt động kinh doanh.

Liên kết nguồn

author avatar
support
Theo dõi MondiaL trên

2 bình luận trong “Gợi ý Cách xác định mục tiêu marketing SMART cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

 2. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Trả lời