Tháng Mười Hai, 2023 - Công ty marketing B2B Jiker