Tháng Mười Hai, 2023 - Công Ty Marketing B2B Jiker